SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum

OM kód: 203036/008 | 2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

Intézmény logo

Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Bázisintézmény

Bázisintézmény

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Kapcsolattartó: Bartáné Sandi Katalin

Tel./fax:+ 36/23 354-444

Iskolánk 2017 januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül az ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziumot és Gimnáziumot érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

3 évig tevékenykedtünk bázisintézményként: részt vettünk konferenciákon, továbbképzéseken, tartottunk bemutató órákat, szerveztünk műhelymunkát, szakmai konzultációkat, tankönyvbemutatót.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthettük szakmai tudásunkat.

Az új pályázat kiírásakor egyértelmű volt, hogy a szervezeti változások ellenére, ismét indulunk a megtisztelő cím elnyeréséért, ismét pályáztunk. A bíráló bizottság ismét alkalmasnak ítélte intézményünket a cím elnyerésére, így 2023-ig ismét bázisintézményként tevékenykedhetünk, már új nevünkön: az Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnáziumként.

Működő jó gyakorlatok:

 • Művészeti tantárgyköziség a magyar irodalom és a történelemórákon
 • Továbbtanulási projektnap
 • Kortárs segítők képzése és támogatása
 • Jótékonysági projektnap
 • Ökoszakköri túrák
 • ERASMUS+ projekt szervezése
 • Nyílt napok szervezése
 • Év végi vizsgák rendszere
 • Intézményi szekciórendszer működtetése
 • Hálózatos tanulás helyi továbbképzéseken
 • SZMK bevonása
 • Iskolakrónika működése
 • Iskolarádió működése
 • Holocaust szakkör működése
 • Dráma bemutatóóra
 • ECL vizsgaközpont működtetése
 • Pótvizsgára felkészítés matematikából
 • Elektrotechnika klub működése
 • Stúdió működése
 • DÖK tábor szervezése
 • Menta (mentálhigiénés) klub működése
 • Arculatterveztetés a diákokkal
 • Iskolagaléria kialakítása
 • ECDL vizsgaközpont működtetése
 • CNC gyártsászimulálás
 • Interaktív módszerek a közgazdaság tantárgy tanításában 9-10. évfolyamon
 • Gazdasági-pénzügyi nevelés kialakítása
 • Öko-iskola
 • Testvériskolai kapcsolatok kiépítése
 • CISCO AKADÉMIA
 • helyesírási képesség diagnosztikai vizsgálata
 • tanulásmódszertan

Kialakítás alatt álló jó gyakorlatok:

 • Folyamatos pályaorientáció
 • Rokon nyelvek napja
 • Egészségnevelés az angolórán interaktív és angol nyelvű segédanyagokkal
 • Kenguru - nemzetközi verseny népszerűsítése (matematika)
 • Vízi túra, tanösvény és sárkányhajózás
 • Robotprogramozó szakkör
 • Gyakorlati tréning hálózati ismereteket és IT-t oktatók számára
 • Hálózatépítés a gyakorlatban
 • „Túl az Óperencián..." felhőről, hálózatról   érthetően
 • Biztonságos, gyors, megbízható hálózat: Lehetséges ez?
 • OTP mintaiskola kialakítása

Az pályázatunkban felajánlott jó gyakorlataink:

Művészeti tantárgyköziség az irodalom- és a történelemórákon

célja: A diákok motiválása, az adott anyagrész ismereteinek elmélyítése, az élményszerű tanulás segítése

célcsoport: középfokú intézményben tanulók

intézménytípus: bármely középfokú oktatási intézmény

a jó gyakorlat rövid leírása:

1. Helyzetelemzés:

A szakgimnáziumi kerettanterv kulcskompetenciáinak egyike az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség, mely szerint többek között: „A tanuló […] képes makettek, modellek konstruálására. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal.” A kompetencia kialakítására a kerettanterv – a korábbi szakközépiskolai kerettantervhez hasonlóan – Művészetek néven 11. évfolyamon 36 órát biztosít.

2. Célok:

Megítélésünk szerint az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése nem korlátozódhat egyetlen évfolyamra, hanem végig kell kísérnie a középfokú tanulmányokat. A nyilvánvaló diszkrepanciát iskolánkban a társadalomtudományi munkaközösség újításával, a művészeti tantárgyköziség irodalom- és történelemórai bevezetésével hidaltuk át.

3. Megvalósítás:

A két tantárgy számtalan lehetőséget kínál a tanulói kreativitás kibontakoztatására. Projektmunka keretében diákjaink készítettek már az olvasott irodalmi művek alapján illusztrációt, képregényt, maszkokat, jelmez- és díszletterveket, installációt, történelemből épületmodelleket, címert, ábrázoltak eseményeket, személyeket. Ugyanezen tevékenység a történelemórákon tanultak elsajátítását is segítik, egy-egy korszakkal kapcsolatosan készülnek a projektmunkák a fentiekhez hasonlóan. Az alkotások méretét, a kivitelezés technikáját legtöbbször szabadon választhatták meg, és ugyancsak maguk dönthették el, hogy egyénileg vagy csoportban kívánnak-e dolgozni.

jó gyakorlat alkalmazási területei:  a tanuló, gyermek személyiségének fejlesztése; szaktárgyi, tantervi tudás fejlesztése; a tanulás támogatása; a tanulók együttműködésen fejlesztése

jó gyakorlat megosztásának formája: projektmunka 

A jó gyakorlat

 1. humán-erőforrás igénye: a tanár mint segítő
 2. eszközigénye: a diák szabadon választhat, saját eszközök és anyagok
 3. és időigénye: a projektmunka elkészítésére 2-3 hét, a bemutatásra és értékelésre 2 tanítási óra

 

Továbbtanulási projektnap

célja: A diákok motiválása, segítése a pályaválasztásban, látókörük tágítása

célcsoport: középfokú intézményben tanulók

intézménytípus: bármely középfokú oktatási intézmény

a jó gyakorlat rövid leírása:

1. Helyzetelemzés:

A pályaválasztás nagyon fontos kérdés a diákok életében, sokan bizonytalanok a kérdésben, nehezen tudnak konkrétumokat megfogalmazni, nem igazán tudják, kitől kaphatnának segítséget.

2. Célok:

Fontosnak tartjuk, hogy a pályaválasztás tudatos folyamat eredménye legyen, ezért a 9. évfolyamtó igyekszünk információkkal ellátni a diákokat, segíteni, ötleteket adni a fontos döntéshez.

3. Megvalósítás:

Minden tanévben rendezünk egy pályaorientációs napot. Ezen a délelőttön meghívott előadók

mutatnak be különböző területeket a diákoknak. Az évek alatt sok jó kapcsolatot építettünk ki, így programunk nagyon széleskörű. A legutóbbi alkalommal 31 előadó látogatott el iskolánkba. Volt diákjaink, külföldi iskolákon tanulók, egyetemi dékánok, itt tanuló külföldiek is voltak közöttük. Diákjaink segítségükkel szakmákat, pályázati lehetőségeket, ösztöndíjakat ismerhettek meg. Minden tanuló 4 előadáson vehetett részt előzetes regisztráció alapján. A visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak, többen itt kaptak ötletet a továbbtanuláshoz.

a jó gyakorlat alkalmazási területei:  a tanuló, gyermek személyiségének és önismeretének fejlesztése

a jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, konzultáció

A jó gyakorlat

  1. humán-erőforrás igénye: meghívott vendégek
  2. eszközigénye: projektorok
  3. és időigénye: egy tanítási nap

 

Kortárs segítők képzése és támogatása

célja: A diákok problémáinak meghallgatása, tanácsadás, megoldási javaslatok, stratégiák kidolgozása.

célcsoport: középfokú intézményben tanulók

intézménytípus: bármely középfokú oktatási intézmény

a jó gyakorlat rövid leírása:

1. Helyzetelemzés:

A diákok rohanó, sokszor elidegenedett társadalmunkban kissé magukra maradnak. Problémáikat egyedül nem tudják feldolgozni, a felnőttek felé zárkózottak, hajlamossá válnak a depresszióra, szorongásra. Kortársaikkal szemben gyakran nyitottabbak, a korban közelebb állók jobban át tudják élni a problémát.

2. Célok:

A fentiek elemzése következtében megszületett egy program, mely a vállalkozó, empatikus diákokat felkészíti a tanácsadásra, a felmerülő problémák kezelésére.

3. Megvalósítás:

A tanév során egy 10 alkalomból álló felkészítést szervezünk, melyeken szakértők:

pszichológusok, szociális segítők tartanak a diákoknak órákat, esetmegbeszéléseket. Az elméleti képzés gyakorlati feladatokkal is kiegészül. A már felkészített diákok is részt vehetnek ezeken a találkozókon, ahol elmélyíthetik tudásukat, megoszthatják tapasztalataikat. A felkészítés után egy házi vizsgát tesznek, majd  elkezdődhet a segítési folyamat. Végzett diákjaink a helyi általános iskolákba járnak csoportos és egyéni beszélgetésekre, osztályfőnöki órák tartására. A témák között az énkép kialakítása, a prevenció, a pályaválasztás, tanulásmódszertan is szerepel, az egyéni megbeszélések természetesen a titoktartás figyelembe vételével történnek.

a jó gyakorlat alkalmazási területei:  a tanuló, gyermek személyiségének és önismeretének fejlesztése, az empátia kialakítása, közösségek alakulásának fejlesztése

a jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, konzultáció, osztályfőnöki óra  

A jó gyakorlat

  1. humán-erőforrás igénye: meghívott képzők
  2. eszközigénye: nem jellemző
  3. és időigénye: 10x1 nap (változó óraszámmal)

 

Jótékonysági projektnap

célja: A diákok szociális érzékenységének, empátiájának kialakítása, megerősítése

célcsoport: középfokú intézményben tanulók

intézménytípus: bármely középfokú oktatási intézmény

a jó gyakorlat rövid leírása:

1. Helyzetelemzés:

A diákok sokszor egy elzárt, jól szituált világban nőnek fel, a család védelmet jelent számukra, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a középiskolás korosztály szembesüljön a szociális problémákkal, tudja kezelni ezeket

2. Célok:

A fentiek alapján a tanulók át tudják érezni mások gondjait, a segítő szándék erősödjön bennük, képesek legyenek ezt a gyakorlatban is megvalósítani.

3. Megvalósítás:

Az évek során kialakítottunk egy szoros kapcsolatot egy olyan intézménnyel, ahol szociálisan

hátrányos helyzetű, ill. egyéb problémával küzdő ( pl. autizmus ) gyermekek tanulnak. Évente őket segítjük. Számukra tárgyi és anyagi gyűjtést szervezünk: adományokat  ( ruha, játék, tartós élelmiszer) és „sütivásár” keretében pénzt gyűjtünk. Az adományok átadása a karácsonyi szünet előtt történik. Az általános gyűjtés mellett a 9. és 10. évfolyamos diákjaink személyes ajándékkal is kedveskednek patronáltjainknak: egy-egy osztály ajándékcsomagokkal lepi meg a másik intézmény egy-egy osztályát. Ezt egy érzékenyítő óra előzi meg, majd elkészülnek a csomagok. Egy napot a partneriskolánál töltünk, mely az ő műsorukkal, az ajándékok átadásával és közös játékkal telik. Diákjaink sok élménnyel és tapasztalattal térnek vissza, melyet zárásképpen a többiekkel is megosztanak.

a jó gyakorlat alkalmazási területei:  a tanuló, gyermek személyiségének és önismeretének fejlesztése, az empátia kialakítása, közösségek alakulásának fejlesztése

a jó gyakorlat megosztásának formája: osztályfőnöki óra, személyes találkozás és ismerkedés, játék  

A jó gyakorlat

  1. humán-erőforrás igénye: nincs
  2. eszközigénye: diákok felajánlásai
  3. és időigénye: 3 osztályfőnöki óra és egy tanítási nap

 

Ökoszakköri túrák

célja: A diákok természettudatosságának kialakítása, erősítése

célcsoport: középfokú intézményben tanulók

intézménytípus: bármely középfokú oktatási intézmény

a jó gyakorlat rövid leírása:

1. Helyzetelemzés:

A XXI. század embere kezdi felismerni, milyen felelőssége van a természettel szemben. A fenntarthatóság nemcsak ennek a tanévnek fontos témája, ettől függ a következő nemzedékek életkörülményének alakulás. Természettudatos felnőtt csak olyan gyermekből válhat, aki ennek fontosságát megismeri, átérzi, tesz érte.

2. Célok:

Célunk a természettudatosság kialakítása, hogy ez ne csak egy ismételt frázis legyen, hanem a mindennapok szerves része. Azt szeretnénk, ha a természet védése, a természet szeretete és tisztelete magától értetődő magatartássá válna diákjaink számára.

3. Megvalósítás:

     A tanév során megpróbálunk több, különböző programot felkínálni tanulóinknak: képzőművészeti pályázatot hirdettünk a témában, előadásokra vittük diákjainkat, vetélkedőn vettünk részt, megvalósítottuk a szelektív hulladékgyűjtés mellett a régi telefonok begyűjtését, a fenntarthatósági témanapon változatos programokat kínáltunk fel. Az élményszerűség jegyében minden hónapban egy kirándulást szervezünk. Ennek célja, hogy a viszonylag közeli tájak segítségével mutassuk meg diákjainknak hazánk természeti szépségeit. A természetjárás az egészségtudatosság kialakítását is szolgája. Mindig úgy alakítjuk, hogy a túrázás mellett valamilyen „szellemi termék” is részét képezze a programnak: helyi múzeum meglátogatása, erdész közreműködése, ásványok és ősmaradványok megismerése. A megszerzett ismereteket a diákok földrajz tanulmányaik során kamatoztatni tudják, így ez is motivációt jelenthet számukra.

a jó gyakorlat alkalmazási területei:  a tanuló természettudatosságának kialakítása, fejlesztésre, egészséges életmódra nevelés

a jó gyakorlat megosztásának formája: természetjárás, múzeumi óra, előadás

A jó gyakorlat

  1. humán-erőforrás igénye: esetenként előadó
  2. eszközigénye: nincs
  3. és időigénye: esetenként egy szombat


Partnereink

SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum


Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium

2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

Telefon: + 36 23 354 444

E-mail: sziszki@sziszki.hu

OM azonosító: 203036/008


2024Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium