SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum

OM kód: 203036/008 | 2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

Intézmény logo

Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Bemutatkozás

Kedves Látogató!

”KIMŰVELT EMBERFŐK SOKASÁGA:
A NEMZET IGAZI HATALMA."

Gróf Széchenyi István

  Iskolánk, az Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium elkötelezi magát arra, hogy oktató-nevelő munkáját úgy végzi, hogy diákjai a közösségért munkálkodó, de egyéniségüket széleskörűen kibontakoztató, a polgári értékrendet betartó, mind a felsőoktatásban, mind a munka világában helytálló, felelősségteljes felnőtté váljanak.

Az intézmény jövőképe

  Oktató testületünk az iskola több évtizedes pedagógiai, szakképzési eredményeire, a nevelő-oktató munka időtálló értékeire és hagyományaira alapozva, egyidejűleg figyelembe véve az iskolahasználói igényeket, továbbá napjaink hazai és Európai Uniós közoktatás- és szakképzés-fejlesztési irányait, a következő elemekből állá jövő képet alkotja és képviseli:

  Az iskolában folyó nevelő -oktató munka elsődleges jellemzője a magas szintű szakmai igényesség, amely a tanulók személyiségének és egyéni/önálló tanulási képességeinek fejlesztésével összhangban, nyitottságon és a kölcsönös bizalmi viszonyon alapuló jó iskolai légkörben valósul meg,

  Az Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium négy (a gimnáziumi területen idegen nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészített, így: öt) évfolyamos, olyan általánosan művelő középiskola, amely technikumi évfolyamain középfokú szakmai végzettség megszerzését is biztosítja gépészeti, informatika és távközlés, gazdálkodás és menedzsment, közlekedés és szállítmányozás ágazaton.

  Az intézmény a közép- és az emelt szintű érettségi vizsgára, a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítés során minden irányban fenntartja a továbbhaladás lehetőségét; e mellett a technikus végzettség megszerzését kínálja nappali tagozatán és a felnőttoktatás keretei között.

  Iskolánk a város és vonzáskörzete, a kistérség iskoláztatási igényeinek kielégítésére törekszik; ennek érvényesülése érdekében folyamatosan méri és rögzíti a tanulói és szülői igényeket, s rendszeres munkakapcsolatot tart a térség általános iskolai intézményhálózatával.

A fentiek elérése érdekében a következő alapelvekhez tartjuk magunkat:

  1. nem kötjük magunkat egyetlen társadalmi, filozófiai irányzathoz sem, s biztosítjuk tanulóink számára a sokszínű tájékozódás lehetőségét a különböző gondolati rendszerek megismerését,
  2. szilárd értékrendet, az életkori sajátosságokhoz szabott konkrét társadalmi kapaszkodókat igyekszünk nyújtani diákjainknak,
  3. nyitottak vagyunk az új pedagógiai módszerek irányában,
  4. csak közösen vállalható célokat állítunk a nevelőtestület elé, s csapatmunkára építünk,
  5. az iskola jelenlegi képzési rendszerének keretein belül hajtjuk végre fejlesztési elképzeléseinket, ugyanakkor rugalmasan alkalmazkodunk az új tanügy-igazgatási elvárásokhoz,
  6. gyermekközpontúságot, de teljesítményre Ösztönző tanítást hirdetünk,
  7. a tanulói egyéni befogadásra és ambíciókra építő, de a közösségi normákon belül széles cselekvési teret hagyó oktatás-nevelést valósítunk meg,
  8. a fenntarthatóság-környezettudatosság szemléletére, egészséges életre neveljük diákjainkat,
  9. kiemelt területként kezeljük a digitális környezet és a gazdasági-pénzügyi világ alapjainak megismertetését.

Az Érdi Szakképzésl Centrum
Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium oktatói

Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum


Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium

2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

Telefon: + 36 23 354 444

E-mail: sziszki@sziszki.hu

OM azonosító: 203036/008


2024Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium