SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum

OM kód: 203036/008 | 2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

Intézmény logo

Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Egyéb foglalkozások

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez.

A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az igazgató engedélyezi. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik, terembeosztással együtt a mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva.

A rendszeres tanórán kívüli foglakozások elsősorban:

  • egyéni foglakozások
  • sportköri foglalkozások
  • diákkörök
  • fakultációk
  • felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások

Tanulmányi kirándulások és diákok külföldi utazása
Az intézmény a diákok részére szülői, illetve pályázati, alapítványi támogatással tanulmányi kirándulásokat szervez, melyeknek fő célja - a Szakmai program célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak és kulturális örökségének megismertetése. 

Egyéb programok, rendezvények szervezése
Múzeum, színház, mozi, kiállítás és képzőművészeti tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára.

A fentiekről részletesen a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik.


Partnereink

SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum


Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium

2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

Telefon: + 36 23 354 444

E-mail: sziszki@sziszki.hu

OM azonosító: 203036/008


2024Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium